Neliels ieskats uzņēmuma Talsu mežrūpniecība vēsturē

Akciju sabiedrība „Talsu mežrūpniecība” izveidojusies uz bijušās valsts „Talsu mežrūpniecības saimniecība” bāzes. Sākot no 1947.gada līdz pat 1988.gada 1.oktobrim mežsaimniecības un mežrūpniecības nozari vada Latvijas PSR Mežsaimniecības un mežrūpniecības ministrija. Laika periodā no 1988.gada līdz 1990.gadam notiek dažādas reorganizācijas, bet 1993.gada 29.janvārī Komercreģistrā tiek reģistrēta akciju sabiedrība „Talsu mežrūpniecība”. Mainījies ir ne tikai nosaukums, bet arī pati uzņēmuma būtība un komercdarbība. Galvenā nozare kļūst tieši kokapstrāde, respektīvi, lobīto un virpoto mietu ražošana.

Talsu Mežrūpniecība šodien

Ražošanas procesiem nepieciešamo koksni akciju sabiedrība iegūst piedaloties AS Latvijas valsts meži rīkotajos konkursos, izsolēs un cenu aptaujās.

Tirgus sadarbības partneri gatavai produkcijai ir Lielbritānijas, Īrijas, Apvienoto arābu emirātu, kā arī Latvijas uzņēmumi.

Palielinoties pieprasījumam pēc žāvētas koksnes produkcijas, akciju sabiedrība 2016.gadā uzsāk koksnes produkcijas žāvēšanu, uzstādot divas žāvēšanas kameras.

Uzņēmumam turpinot attīstību, 2019.gadā tiek iegādāta koksnes impregnēšanas iekārta „SHOLZ” Pressure/Vacuum-Impregnating PL, kas ļauj piedāvāt klientiem mietus ar augstāku izturību un kalpošanas ilgumu.