Актуальная информатияКонтакты

Наши реквизиты:

 Юридический адрес:           Eksporta iela 26, TUKUMS, LV-3104

   

Адрес производства: Dumpīšu 3, Stende, LV-3257,

                      Telefons: +371 63274257

                       Fax:        +371 63291388      

                       E-pasts: tmr@tmr.lv

 Banka: SEB banka AS

Bankas kods: UNLALV2X

Norēķinu konts: LV98UNLA0028700467196 EUR

Vienotais reģistrācijas. Nr. 40003113243

PVN maksātāja Nr. LV40003113243

 

Akciju sabiedrības

valdes priekšsēdētājs: Gatis Štāks