SludinājumiAktuālā informācijaFinanšu rādītājiPar mumsZiņas
A/S „Talsu mežrūpniecība”
Ražotne, administrācija: Dumpīšu ielā 3, Stendē, LV-3257, Talsu novads
Juridiskā adrese: Dumpīšu iela 3,Stende,LV-3257,Talsu novads


Valdes priekšsēdētājs
GATIS ŠTĀKS
gatis-tmr@inbox.lv
gatis@tmr.lv
Tālr.  +371 26538894
Fakss: 63291388
 
Ražošanas vadītājs
OSKARS DĒRINGS
Tālr. +371 22044160

Padomes sastāvs.

 

Padome atkārtoti ievēlēta 28.04.2017. kārtējā akcionāru pilnsapulcē, protokols Nr.2017/2.
Padomes pilnvaru laiks 5 gadi.

Padomes sastāvs:

1.OSKARS DĒRINGS - padomes priekšsēdētājs, īpašumā nav akciju sabiedrības  "Talsu mežrūpniecība" akcijas.
2.EVA DĒRINGA - padomes locekle, nav īpašumā Emitenta akcijas.
3. DACE ŠTĀKA - padomes locekle,  nav īpašumā Emitenta akcijas.