SludinājumiAktuālā informācijaFinanšu rādītājiPar mumsZiņas
A/S „Talsu mežrūpniecība”
Ražotne, administrācija: Dumpīšu ielā 3, Stendē, LV-3257, Talsu novads
Juridiskā adrese: Dumpīšu iela 3,Stende,LV-3257,Talsu novads


Valdes priekšsēdētājs
GATIS ŠTĀKS
gatis-tmr@inbox.lv
gatis@tmr.lv
Tālr.  +371 26538894
Fakss: 63291388
 
Ražošanas vadītājs
OSKARS DĒRINGS
Tālr. +371 22044160

A/S "Talsu mežrūpniecība" valde

VALDES SASTĀVS: 


GATIS ŠTĀKS
- valdes priekšsēdētājs, augstākā izglītība.
Īpašumā 495 699 (četri simti deviņdesmit pieci tūkstoši seši simti deviņdesmit deviņas) jeb 100% akciju sabiedrības "Talsu mežrūpniecība" balsstiesīgās Emitenta akcijas. Visas akcijas ir konvertētas uz vārda akcijām.