Impregnēšana

2018.gadā esam uzsākuši koksnes impregnēšanu ar impregnēšanas iekārtu „SCHOLZ

Pressure/Vacuum –Impregnation PL.

Koksnes ķīmiskai apstrādei tiek izmantots videi draudzīgs impregnēšanas šķidrums CELCURE C4, ko ražo Zviedrijā un, kas nesatur kaitīgos hroma un arsēna piemaisījumus.

Koksnes impregnēšanas process ir pilnībā automatizēts, slēgtā vakuuma autoklāvā, kura garums 14 m, diametrs 1.8 m, darba spiediens 14 bar.

Šādi apstrādāta koksne kalpo ievērojami ilgāk – pat līdz 20 gadiem, kas gan ir atkarīgs no koku sugas, žāvēšanas pakāpes, kā arī no ķīmiskās apstrādes klases. Impregnēto koksni sekmīgi izmanto ēku būvniecībā, terasēm, koka sētām, žogiem, krastu stiprinājumiem u.c., kur ir saskare ar mitrumu un ūdeni, radot ātrāku koksnes trupēšanu.

Vakuma spiediena apstrāde notiek speciāla autoklāvā, kurā noris šādi procesi:

• vakuums, kas atver koksnes sīkākās poras un maksimāli atsūc mitrumu no koksnes virsmas;

• spiediens (līdz 14 bar), kas iespiež aizsarglīdzekli iespējami dziļi koksnē;

• vakuums, kas atsūc lieko šķidrumu no koksnes virsmas.

Egles un priedes koksnes pēc sava sastāva būtiski atšķiras, tādēļ arī impregnēšanas rezultāts šīm koksnēm atšķiras. atšķirības. Iespējas piesūcināt priedes un egles koksni atšķiras.

Priede, atkarībā no mitruma daudzuma, aizsarglīdzekli var uzsūkt pilnu aplievas daļu, līdz serdei. Savukārt eglē aizsarglīdzekli, atkarībā no mitruma daudzuma, ir iespējams iespiest maksimāli 2-5 mm dziļi. Attiecīgi mietu kalpošanas laiks ir būtiski atšķirīgs.

Impregnēšanas klases

Impregnēšanas rezultātu var ietekmēt dažādi faktori, piemēram, koksnes suga, mitrums un pats impregnēšanas process. Tādēļ ir vairākas apstrādes klases, no kurām mēs izmantojam tikai 3. un 4. klasi:

3. Klase –UC3

Virs zemes lietošanai, slapjās vietās bez jumta. (terasēm) Var lietot ne īpaši slapjās gruntīs.

4. Klase – UC4

Tiešā saskarē ar ūdeni un īpaši slapjās gruntīs.

– Kalpošanas ilgums mietiem, kuri ir nežāvēti un impregnēti ar 3. klasi, ir 3-10 gadi. Jo resnāks miets un sausākā, smilšainākā būs grunts, jo ilgāks būs tā kalpošanas ilgums.

– Lai nodrošinātu kalpošanas ilgumu līdz pat 20 gadiem, mietus, kuri tiek izmantoti ganībām, sētām, krastu stiprinājumiem vai citām vajadzībām, nepieciešams impregnēt ar 4. apstrādes klasi. Lai kvalitatīvi noimpregnētu ar 4. apstrādes klasi, ir jāievēro sekojoši nosacījumi:

– mietiem ir jābūt no priedes koksnes;

– pirms impregnēšanas mieti ir jāžāvē – mitrums nedrīkst pārsniegt 28%;

– aizsarglīdzeklis ir jāiespiež līdz pat serdes daļai – pilnu aplievas daļu.

Koksnes žāvēšana

Uzņēmumā strādā 2 žāvējamās kameras ar jaudu 110 m3. Kaltēšanas process ir pilnībā automatizēts, vadot to attālināti ar elektroniskās pults palīdzību.